Garantievoorwaarden

Voor alle scooters die je least of koopt via Lease-je-Scooter.nl geldt wettelijke garantie. Dat betekent dat je recht hebt op een deugdelijk product. De scooter moet in goede staat verkeren en bij normaal gebruik naar behoren functioneren. 

Algemene garantievoorwaarden
* Er is niet door jezelf aan de scooter gesleuteld.
* Het serviceplan (de onderhoudsbeurten) zijn uitgevoerd bij een door het scootermerk erkende dealer.
* De onderdelen zijn door een erkende dealer gemonteerd.
* Eventueel eerdere reparaties zijn door een erkende dealer uitgevoerd.
* De scooter wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze bestemd is.
* De scooter is niet opgevoerd boven WOK status.

Zodra aan een van bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, vervalt de wettelijke garantie op je scooter. Wil je een defect laten repareren onder de garantievoorwaarden? Laat dit ons dan zo snel mogelijk weten en neem dan altijd het originele aankoopbewijs mee. Garantie kan niet worden geclaimd op toebehoren (accessoires), banden, ketting- en tandwielen, remblokken en -voeringen, zadels en lampen.

Ophaal- en bezorgservice

Lease-je-Scooter.nl heeft een haal- en brengservice door heel Nederland. Mocht u niet in staat zijn om met uw scooter bij ons servicepunt in Oosterhout langs te komen, dan kunnen wij de scooter bij u thuis ophalen en weer retour laten bezorgen. U betaalt niets als het gaat om werkzaamheden die onder garantie vallen of betrekking hebben op het de door ons uit te voeren onderhoud of klachten na door ons uitgevoerd reparatie/onderhoud. Als het gaat om zaken die daar niet onder vallen rekenen wij hiervoor 60,- inclusief BTW voor het heen en terug brengen. 

Fabrieksgarantie per merk
Naast de wettelijke garantie geldt een fabrieksgarantie: een extra garantie die wordt gegeven door de leverancier of fabrikant. Bij de meeste scooters op Lease-je-Scooter.nl heb je recht op 2 of 3 jaar fabrieksgarantie. De exacte duur en invulling van de garantie verschilt per merk. Bekijk hier de garantievoorwaarden die voor jouw scooter van toepassing zijn:

 AGM Scooters
Garantievoorwaarden AGM

BTC Scooters
Garantievoorwaarden BTC

Kymco Scooters
Garantievoorwaarden Kymco

Peugeot Scooters
Garantievoorwaarden Peugeot

SYM Scooters 
Garantievoorwaarden SYM

AGM Scooters Garantievoorwaarden | Algemene Voorwaarden voor consument 
Garantievoorwaarden AGM

Garantieafhandeling:
Fabrieksgarantie zal door agm alleen gegeven worden op de onderdelen en indien het model in onderhoud is bij een erkende agm dealer. De onderdelen zullen onder garantie worden geleverd, maar het arbeidsloon zal voor uw eigen rekening zijn, tenzij anders met uw agm dealer overeengekomen.

Garantie:
Bij aankoop van een agm voertuig ontvangt u standaard 1 jaar garantie tot maximaal 6000 km. Daarbij geven wij vanaf 1 januari 2013 op het motorblok 3 jaar garantie met een maximum van 12000 km. De garantie wordt alleen aan de eerste eigenaar gegeven mits alle onderhoudsbeurten correct en bij de agm dealer waar de scooter gekocht is, zijn uitgevoerd. De onderhoudsbeurten moeten in het door de agm dealer aangeleverde onderhoudsboek worden aangetoond.

De garantie die gegeven wordt op het motorblok zal alleen op de onderstaande slijtvaste onderdelen gelden.

Wel 3 jaar motorgarantie:  
- Startmotor
- Cilinder en zuiger
- Cilinderkop
- Inlaatspruitstuk
- Krukas  
- Nokkenas
- Oliepomp

 Geen 3 jaar motorgarantie:        
- Achterkoppeling
- Bendex
- Variateur
- V-Snaar
- Koppeling            
- Kettingen
 -Tandwielen
- Oliepomp

Daarnaast komt garantie te vervallen op gevolgschade als een vastgevroren gaskabel of het gesmolten dashboards en kappen door het de windschern in combinatie met de zon.

Wanneer een onderhoudsbeurt:

Minimaal dient er éénmaal per jaar een onderhoudsbeurt plaats te vinden of bij maximaal onderstaande gereden kilometerstanden. De onderhoudsbeurt dient plaats vinden bij een erkende AGM dealer.

Scooter interval
Beurt    km        mnd
1            500         2
2            1.500     12
3            3.000     24
4            4.500     36
5            6.000     48

Brommer interval
Beurt    km        mnd
1            500         2
2            3.000     12
3            6.000     24
4            9.000     36
5            12.000   48

Garantie is alleen van toepassing op fabrieksfouten en op de niet slijtagegevoelige onderdelen. Bij garantie zal de dealer het defecte onderdeel aan agm terugsturen. Het nieuwe onderdeel wordt naar de dealer verstuurd als agm eerst het defecte onderdeel ontvangen heeft.

Uitgesloten van garantie zijn:
Batterijen en accu’s, opgevoerde scooters of scooters waar zelf aan is gesleuteld, breukschade, het kapot trappen van de kickstart deksel, transportschade, voertuigen die gebuikt worden voor off road gebruik, showroommodellen of afgeprijsde artikelen, roestvorming, plasticwerk zoals kuipdelen, verkleuring en op chromen delen.

Garantie vervalt:
Na ondeskundig gebruik, na het niet uitvoeren van onderhoudsbeurten of bij verwijtbare schades zoals het rijden met geen of te weinig olie en/of het gebruik van verkeerde olie of benzine.
Indien uw scooter niet defect blijkt te zijn, zullen er door de agm dealer onderzoekskosten in rekening gebracht worden. Garantie kan alleen verleend worden wanneer het ingevulde onderhoudboekje aanwezig is.

BTC Scooters Garantievoorwaarden | Algemene Voorwaarden voor consument
Garantievoorwaarden BTC

Garantieafhandeling:
Fabrieksgarantie zal door BTC alleen gegeven worden op de onderdelen en indien de scooter in onderhoud is bij een erkende BTC  dealer. De onderdelen zullen onder garantie worden geleverd, maar het arbeidsloon zal voor uw eigen rekening zijn, tenzij anders met uw BTC  dealer overeengekomen.

Garantie:
Bij aankoop van een BTC voertuig ontvangt u standaard 2 jaar fabrieksgarantie tot maximaal 6000 km. Daarbij geven wij vanaf 1 januari 2015 op het motorblok, 3 jaar garantie met een maximum van 12000 km. De garantie wordt alleen aan de eerste eigenaar gegeven, mits alle onderhoudsbeurten correct en bij de BTC  dealer waar de scooter gekocht is, zijn uitgevoerd. De onderhoudsbeurten moeten in het door de BTC  dealer aangeleverde onderhoudsboek worden aangetoond.

De garantie die gegeven wordt op het motorblok zal alleen op de onderstaande slijtvaste onderdelen gelden.

Wel 3 jaar motorgarantie: – Carburateur
– Cilinder en zuiger
– Cilinderkop
– Inlaatspruitstuk
– Krukas
– Lagers van overbrengingshuis
– Nokkenas
– Oliepomp
– Startmotor

Geen 3 jaar motorgarantie:– Bendex
– Variateur
– V  Snaar
– Achterkoppeling

Wanneer een onderhoudsbeurt:

Minimaal dient er éénmaal per jaar een onderhoudsbeurt plaats te vinden of bij maximaal onderstaande gereden kilometerstanden. De onderhoudsbeurt dient plaats vinden bij een erkende BTC dealer.

– eerste beurt: 250 – 500 km
– tweede: 1500 km
– derde: 3000 km
– vierde: 4500 km
– Iedere volgende beurt: na 1500 km

Garantie is alleen van toepassing op fabrieksfouten en op de niet slijtagegevoelige onderdelen. Bij garantie zal de dealer het defecte onderdeel aan BTC terugsturen. Het nieuwe onderdeel wordt naar de dealer verstuurd als BTC  eerst het defecte onderdeel ontvangen heeft.

Uitgesloten van garantie zijn:
Batterijen en accu’s, opgevoerde scooters of scooters waar zelf aan is gesleuteld, breukschade, het kapot trappen van de kickstart deksel, verwijderen van begrenzers, transportschade, voertuigen die gebuikt worden voor off road gebruik, showroommodellen of afgeprijsde artikelen, roestvorming, plasticwerk zoals kuipdelen, verkleuring en op chromen delen.

Garantie vervalt:
Na ondeskundig gebruik, na het niet uitvoeren van onderhoudsbeurten of bij verwijtbare schades zoals het rijden met geen of te weinig olie en/of het gebruik van verkeerde olie of benzine.

Indien uw scooter niet defect blijkt te zijn, zullen er door de BTC dealer onderzoekskosten in rekening gebracht worden. Garantie kan alleen verleend worden wanneer het ingevulde onderhoudsboekje aanwezig is.

Peugeot Scooters Garantievoorwaarden | Algemene Voorwaarden voor Consument 
Garantievoorwaarden Peugeot

 1. De scooters 50cc worden gewaarborgd tegen materiaal- of fabricatiefouten gedurende een periode van 24 maanden fabrieksgarantie. De fabrieksgarantie gaat in op de datum van aflevering van het product aan de eerste gebruiker.
 2. De garantie beperkt zich tot het vervangen of herstellen van een origineel defect onderdeel. Deze vervanging of herstelling onder garantie kan enkel gebeuren door bemiddeling van een door Moteo Nederland BV erkende Peugeot Scooters dealer.
 3. De aansprakelijkheid van de fabrikant of Moteo Nederland BV beperkt zich uitsluitend tot de garantie zoals omschreven in art. 2. De koper kan op geen enkele wijze aanspraak doen gelden op vergoeding van materiële of lichamelijke schade, genots- of inkomstenverlies, transport of verblijfskosten, sleep- of verzendkosten noch ontbinding van zijn aankoopcontract.
 4. De garantie vervalt indien: 
  • het product niet gebruikt, behandeld of onderhouden werd volgens het voorgeschreven onderhoudsschema, zoals vermeld in de handleiding van het betrokken product. Het onderhoud en de registratie hiervan moeten volledig en uitsluitend zijn uitgevoerd door een erkende Peugeot Scooters dealer.
  • het volledige onderhoudsschema wat opgenomen is in de gebruikshandleiding en niet nauwkeurig zijn opgevolgd door de klant over de gehele looptijd van de garantieperiode.
  • het product onderhouden of hersteld werd buiten de door de invoerder erkende dealers, gebruik van niet-originele onderdelen of door de politie/verzekering is geplaatst in een zogeheten WOK-status.
  • andere brandstoffen, smeermiddelen of onderhoudsproducten werden gebruikt dan deze welke door de fabrikant werden voorgeschreven.
  • een verandering werd uitgevoerd aan het product of indien het betrokken was in een ongeval
  • het product gebruikt werd voor evenementen (race/sport) of voor doeleinden waarvoor het niet werd ontworpen.
  • het voertuig meer dan 30.000km (<50cc) heeft afgelegd en/of voor commerciële doeleinden is gebruikt (zoals bijvoorbeeld voor verhuur, thuisbezorging of koeriersdiensten).
 5. Normale slijtage en beschadiging veroorzaakt door het gebruik van het voertuig, zijnde geen materiaal- of constructiefout, zijn als dusdanig niet gedekt door de garantie: de vervanging van binnen- en buitenbanden, lampen, bougies, zekeringen, rubberen onderdelen, rem- en frictiedelen, alle keerringen, remschijven of trommels, riemen, filters, accu's, kettingen, tandwielen, wielspaken en niet genoemde slijtage delen.
 6. Op plastic onderdelen of kuipdelen wordt enkel garantie verleend als er constructiefouten of fabricagefouten worden geconstateerd voor de aflevering van het nieuwe voertuig aan de klant.
 7. Corrosie of oxidatie van het oppervlak van het chassis, schroeven, uitlaat en alle overige behandelde of onbehandelde onderdelen worden niet gedekt door de garantie.
 8. Bij wijziging van de constructie, waardoor de gehomologeerde snelheidslimieten van 25 km/h of 45 km/h worden overschreden, zal alle aanspraak op garantie komen te vervallen (WOK-status).
 9. Breuk van onderdelen die voordien reeds als defect erkend zijn of die voorwerp zijn van een terugroepactie vanuit de fabrikant.
 10. Schade die opzettelijk is toegebracht door de begunstigde/gebruiker.
 11. Geluiden trillingen die de bedrijfszekerheid, de veiligheid en de wegligging van het voertuig niet in het gedrang brengen, normale verouderingsverschijnselen zoals verkleuring of vervorming van onderdelen ten gevolge van normaal gebruik en normale slijtage.
 12. Een verkeersongeval, diefstal, vandalisme, brand, vorst, bliksem, hagel en inbeslagname van het voertuig zijn volledig uitgesloten van de garantie (WOK-status).
 13. Verergering van de schade door voorgezet gebruik van het voertuig bij een defect of probleem.
 14. Onderdelen uitgezonderd van de fabrieksgarantie en aanvullende garantie zijn: kuipdelen, zadel, wielen, banden, frictiedelen, gewichten, plaat geleiders, remschijven, remtrommels, remblokken, remschoenen, wiellagers, oxidatie / roestvlekken op de uitlaatlijn, contactslot, stuurslot, carburator, zij- en middenstandaard, alle keerringen, alle dichtingen van het blok, transmissie, rijwielgedeelte, bougies, riemen, leidingen, beschermkappen, filters, kabels, benzinetank, accu's, zekeringen, lampen, weerstanden, olie, brandstof, andere vloeistoffen, het ontsporen of breken van de ketting en alle schade die hierdoor veroorzaakt wordt.
 15. De importeur behoudt zich het recht op de uiteindelijke beslissing bij elke garantieaanvraag. Tijdens de garantieperiode dekt de garantie alle opeenvolgende defecten, binnen de limiet van de verkoopwaarde van het voertuig.

In de landen van de Europese Unie, wordt de consument beschermd via wettelijke rechten zoals bepaald door de van kracht zijnde nationale regelgeving. Onderhavige contractuele garantie kan deze rechten niet inperken.

Kymco Scooters Garantievoorwaarden | Algemene Voorwaarden voor Consument 
Garantievoorwaarden Kymco

 • De garantie zal worden geactiveerd als het kenteken van deze scooter voor de eerste keer ten naam wordt gesteld.
 • In dit boekje kunnen ook de aan uw scooter verrichte onderhoudsbeurten door de KYMCO-dealer worden afgestempeld.
 • Laat deze onderhoudsbeurten ook afstempelen want dit boekje kan door KYMCO bij een eventuele garantieclaim ter inzage worden gevraagd. Wij wensen u veel rijplezier met uw KYMCO-scooter
2 Jaar KYMCO-garantie Garantievoorwaarden

A.  Op alle nieuwe Kymco scooters die binnen de EG verkocht worden is een garantietermijn van twee jaar of 12000 km voor de eerste eigenaar van toepassing, ingaande de dag van nieuwverkoop. Op deze garantietermijn zijn enkele uitzonderingen van toepassing, vernoemd onder artikel B en C.

B.  De volgende onderdelen zijn gegarandeerd voor een periode van één jaar na dag van nieuwverkoop:
 1. Overbrengingsdelen zoals variateurhuis, poeliehelften, enz.
 2. Verkleuring van gelakte delen.
C.   De volgende onderdelen / zaken komen niet voor garantie in aanmerking:

 • Aan slijtage onderhevige of zgn.verbruikers onderdelen, zoals: banden, gloeilampen, kabels, frictiematerialen, bougies, v-snaren, zekeringen, rubbers, luchtfilterelementen, olie, koelvloeistof, remblokken / -segmenten, accu’s.
 • Alle schade die voortkomt uit het negeren van het voorgeschreven onderhoudsschema.
 • Alle schade die het gevolg is van reparaties, aanpassingen of onderhoud die niet door een erkende Kymcodealer zijn/is verricht of door Kymco zijn voorgeschreven (zoals bijvoorbeeld het verwijderen van de begrenzingen).
 • Alle schade die het gevolg is van gebruik voor competitiedoeleinden, race, terreinrijden of gebruik op een niet voor normaal gebruik bedoeld wegdek.
 • Alle schade voortkomende uit hogere belasting dan in het instructieboekje staat omschreven, of schade voortkomende uit (verkeers-) ongevallen. f. Scooters gebruikt voor verhuur.
 • Alle schade die voortkomt uit het gebruik van of monteren van niet originele Kymco onderdelen.
 • Alle schade die voortkomt uit aanpassingen die niet door Kymco zijn goedgekeurd en/of voorgeschreven.
 • Alle schade die door normaal gebruik in de loop der tijd ontstaat (bijv. krassen van de treeplank, verkleuren van gelakte delen door zonlicht, enz.).
 • Alle schade die ontstaat indien de scooter niet gebruikt wordt zoals in het instructieboekje staat voorgeschreven.
 • Alle schade die voortkomt uit natuurrampen, brand, diefstal of andere externe invloeden.
 • Alle schade die wordt veroorzaakt door chemische producten, olie, rook, zeewater, zout, vogeluitwerpselen of andere vergelijkbare producten.
Kymco kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
 • Kosten van periodiek onderhoud, uitgevoerd tijdens de garantieperiode.
 • Afleveringskosten.
 • Kosten voortkomende uit enig werk wegens voordien ondeugdelijk en/of slecht uitgevoerd werk.
 • Incidentele en/of bijkomende kosten, gemaakt ivm een garantieclaim, zoals: wegsleepkosten, telefoonkosten, hotel- en dinerkosten, gederfde inkomsten, kosten voor vervangend vervoer of enige andere gemaakte kosten tijdens de reparatieperiode.
D. Gebruikersvoorschriften.

Om zeker te zijn dat de scooter vrij van storingen en in goede conditie blijft dient aandacht gegeven te worden aan het volgende:
 1. Lees eerst zorgvuldig de gebruikershandleiding.
 2. Inspecteer altijd de scooter voor het rijden.
 3. Laat altijd de onderhoudsbeurten uitvoeren, zoals omschreven in de gebruikershandleiding.
 4. Gebruik de juiste smeermiddelen. Kymco adviseert “POWER-OIL” producten.
 5. Voor 4-takt motoren geldt: contoleer elke 500 km uw motorolie-peil, motorschade ontstaan door een te laag motorolieniveau is uitgesloten van garantie.
E. De garantie wordt geactiveerd zodra het kenteken voor de eerste keer ten naam wordt gesteld.

Laat de onderhoudsbeurten volgens het schema in het instructieboekje uitvoeren

2-takt                                   4-takt                                
500km                                  500km
1500km                                1500km
3000km                                4000km
6000km                                8000km
9000km                                12000km
12000km                              16000km
15000km                              20000km
18000km                              24000km
21000km                              28000km

controleer elke 500km uw motoroliepeil. KYMCO adviseert POWER-OIL

SYM Scooters Garantievoorwaarden | Algemene Voorwaarden voor Consument
Garantievoorwaarden SYM

 1. De scooters 50cc worden gewaarborgd tegen materiaal- of fabricatiefouten gedurende een periode van 24 maanden fabrieksgarantie met daarop 12 maanden aanvullende garantie vanuit Moteo Nederland BV (met uitzondering van de voertuigen type 'Symmetry', 'Symply' en 'X-PRO'). De fabrieksgarantie gaat in op de datum van aflevering van het product aan de eerste eigenaar. De aanvullende garantie voor scooter 50cc is geldig van de 1e dag van de 25e maand van het voertuig tot de laatste dag van de 36e maand. 
 2. Om gebruik te maken van de 12 maanden aanvullende garantie moet de eerste eigenaar de garantie registratie vervolledigen binnen 30 dagen na aanschafdatum voertuig. Moteo Nederland BV zal hiervoor een uitnodigingsmail versturen. Voor het volledgien van garantie registratie is een geldig e-mailadres van de eerste eigenaar van het voertuig noodzakelijk. Indien Moteo Nederland BV geen geldig e-mailadres ontvangt, om welke reden dan ook, kan de registratie niet worden vervolledigd en zal de aanvullende garantie niet worden geactiveerd. 
 3. De garantie beperkt zich tot het vervangen of herstellen van een origineel defect onderdeel. Deze vervanging of herstelling onder garantie kan enkel gebeuren door bemiddeling van een door Moteo Nederland BV erkende SYM dealer. 
 4. De aansprakelijkheid van de fabrikant of Moteo Nederland BV beperkt zich uitsluitend tot de garantie zoals omschreven in art. 
 5. De garantie vervalt indien:
  • het product niet gebruikt, behandeld of onderhouden werd volgens het voorgeschreven onderhoudsschema, zoals vermeld in de handleiding van het betrokken product. Het onderhoud en de registratie hiervan moeten volledig en uitsluitend zijn uitgevoerd door een erkende SYM dealer.
  • het volledige onderhoudsschema wat opgenomen is in de gebruikshandleiding en niet nauwkeurig zijn opgevolgd door de klant over de gehele looptijd van de garantieperiode.
  • het product onderhouden of hersteld werd buiten de door Moteo Nederland BV erkende SYM dealers, gebruik van niet-originele onderdelen of door de politie/verzekering is geplaatst in een zogeheten WOKstatus.
  • andere brandstoffen, smeermiddelen of onderhoudsproducten werden gebruikt dan deze welke door de fabrikant werden voorgeschreven.
  • een verandering werd uitgevoerd aan het product of indien het betrokken was in een ongeval.
  • het product gebruikt werd voor evenementen (race/sport) of voor doeleinden waarvoor het niet werd ontworpen.
  • het voertuig meer dan 30.000km (<50cc) heeft afgelegd en/of voor commerciële doeleinden is gebruikt (zoals bijvoorbeeld voor verhuur, thuisbezorging of koeriersdiensten)
 6. Normale slijtage en beschadiging veroorzaakt door het gebruik van het voertuig, zijnde geen materiaal- of constructiefout, zijn als dusdanig niet gedekt door de garantie: de vervanging van binnen- en buitenbanden, lampen, bougies, zekeringen, rubberen onderdelen, rem- en frictiedelen, alle keerringen, remschijven of trommels, riemen, filters, accu’s, kettingen, tandwielen, wielspaken  en niet genoemde slijtage delen.
 7. Op plastic onderdelen of kuipdelen wordt enkel garantie verleend als er constructiefouten of fabricagefouten worden geconstateerd voor de aflevering van het nieuwe voertuig aan de klant.
 8. Corrosie of oxidatie van het oppervlak van het chassis, schroeven, uitlaat en alle overige behandelde of onbehandelde onderdelen worden niet gedekt door de garantie.
 9. Bij wijziging van de constructie, waardoor de gehomologeerde snelheidslimieten van 25 km/h of 45 km/h worden overschreden, zal alle aanspraak op garantie komen te vervallen (WOK-status).
 10. Breuk van onderdelen die voordien reeds als defect erkend zijn of die voorwerp zijn van een terugroepactie vanuit de fabrikant.
 11. Schade die opzettelijk is toegebracht door de begunstigde/eigenaar.
 12. Geluiden trillingen die de bedrijfszekerheid, de veiligheid en de wegligging van het voertuig niet in het gedrang brengen, normale verouderingsverschijnselen zoals verkleuring of vervorming van onderdelen ten gevolge van normaal gebruik en normale slijtage. 
 13. Een verkeersongeval, diefstal, vandalisme, brand, vorst, bliksem, hagel en inbeslagname van het voertuig zijn volledig uitgesloten van de garantie (WOK-status). 
 14. Verergering van de schade door voorgezet gebruik van het voertuig bij een defect of probleem.
 15. Onderdelen uitgezonderd van de fabrieksgarantie en aanvullende garantie zijn: kuipdelen, zadel, wielen, banden, frictiedelen, gewichten, plaat geleiders, remschijven, remtrommels, remblokken, remschoenen, wiellagers, oxidatie / roestvlekken op de uitlaatlijn, contactslot, stuurslot, carburator, zij- en middenstandaard, alle keerringen, alle dichtingen van het blok, transmissie, rijwielgedeelte, bougies, riemen, leidingen, beschermkappen, filters, kabels, benzinetank, accu’s, zekeringen, lampen, weerstanden, olie, brandstof, andere vloeistoffen, het ontsporen of breken van de ketting en alle schade die hierdoor veroorzaakt wordt. 
 16. Moteo Nederland BV behoudt zich het recht op de uiteindelijke beslissing bij elke garantieaanvraag. Tijdens de garantieperiode dekt de garantie alle opeenvolgende defecten, binnen de limiet van de verkoopwaarde van het voertuig. 
In de landen van de Europese Unie, wordt de consument beschermd via wettelijke rechten zoals bepaald door de van kracht zijnde nationale regelgeving. Onderhavige contractuele garantie kan deze rechten niet inperken.

XO Scooters Garantievoorwaarden | Algemene Voorwaarden voor Consument

XO scooters zijn de white label voertuigen van BTC Scooters en worden zodoende ook geleverd door BTC Scooters. Op de XO voertuigen zijn zodoende de BTC Scooters garantievoorwaarden van toepassing. Let wel: deze garantievoorwaarden verschillen van de garantievoorwaarden van BTC Scooters.

Dit verschil zit in de garantietermijn:
-Op een XO scooter zit 2 jaar fabrieksgarantie op het motorblok met een fabrieksgarantie tot maximaal 6000 km.
-Op een BTC scooter zit 3 jaar fabrieksgarantie op het motorblok met een fabrieksgarantie tot maximaal 12000 km.

Garantieafhandeling:
Fabrieksgarantie zal door BTC alleen gegeven worden op de onderdelen en indien de scooter in onderhoud is bij een erkende BTC  dealer. De onderdelen zullen onder garantie worden geleverd, maar het arbeidsloon zal voor uw eigen rekening zijn, tenzij anders met uw BTC  dealer overeengekomen.

Garantie:
Bij aankoop van een XO / white label voertuig van BTC ontvangt u standaard 2 jaar fabrieksgarantie tot maximaal 6000 km. Daarbij geven wij vanaf 1 januari 2015 op het motorblok, 2 jaar garantie met een maximum van 6000 km. De garantie wordt alleen aan de eerste eigenaar gegeven, mits alle onderhoudsbeurten correct en bij de BTC  dealer waar de scooter gekocht is, zijn uitgevoerd. De onderhoudsbeurten moeten in het door de BTC  dealer aangeleverde onderhoudsboek worden

De garantie die gegeven wordt op het motorblok zal alleen op de onderstaande slijtvaste onderdelen gelden.aangetoond.

Wel 2 jaar motorgarantie: 
– Carburateur
– Cilinder en zuiger
– Cilinderkop
– Inlaatspruitstuk
– Krukas
– Lagers van overbrengingshuis
– Nokkenas
– Oliepomp
– Startmotor

Geen 2 jaar motorgarantie:
– Bendex
– Variateur
– V  Snaar
– Achterkoppeling

Wanneer een onderhoudsbeurt:

Minimaal dient er éénmaal per jaar een onderhoudsbeurt plaats te vinden of bij maximaal onderstaande gereden kilometerstanden. De onderhoudsbeurt dient plaats vinden bij een erkende BTC dealer.

– eerste beurt: 250 – 500 km
– tweede: 1500 km
– derde: 3000 km
– vierde: 4500 km
– Iedere volgende beurt: na 1500 km

Garantie is alleen van toepassing op fabrieksfouten en op de niet slijtagegevoelige onderdelen. Bij garantie zal de dealer het defecte onderdeel aan BTC terugsturen. Het nieuwe onderdeel wordt naar de dealer verstuurd als BTC  eerst het defecte onderdeel ontvangen heeft.

Uitgesloten van garantie zijn:
Batterijen en accu’s, opgevoerde scooters of scooters waar zelf aan is gesleuteld, breukschade, het kapot trappen van de kickstart deksel, verwijderen van begrenzers, transportschade, voertuigen die gebuikt worden voor off road gebruik, showroommodellen of afgeprijsde artikelen, roestvorming, plasticwerk zoals kuipdelen, verkleuring en op chromen delen.

Garantie vervalt:
Na ondeskundig gebruik, na het niet uitvoeren van onderhoudsbeurten of bij verwijtbare schades zoals het rijden met geen of te weinig olie en/of het gebruik van verkeerde olie of benzine.

Indien uw scooter niet defect blijkt te zijn, zullen er door de BTC dealer onderzoekskosten in rekening gebracht worden. Garantie kan alleen verleend worden wanneer het ingevulde onderhoudsboekje aanwezig is.

Alle informatie en teksten op deze site zijn onder voorbehoud en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Door Google translate krijgt u eventueel een verkeerde output van de website.
Gespreid betalen met SprayPay

Met SprayPay – Gespreid betalen is het mogelijk om uw bestelling in 12,18, 24, 36, 48 of 60 maandelijkse termijnen te betalen. Wilt u eerder of extra aflossen? Dit kan altijd boetevrij. U heeft dus grip op de looptijd. Gespreid betalen is bij Lease-je-Scooter.nl mogelijk vanaf €250,- en tot €10.000,-.

De voordelen van SprayPay:
 • Geen éénmalige hoge uitgave
 • Extra of eerder aflossen is 100% boetevrij
 • Na 30 dagen wordt het eerste termijn geïncasseerd
Om gebruik te maken van de betaalmethode SprayPay dient u de volgende stappen te doorlopen:
 • Inkomens- en lastentoets
 • IDIN identificatie via uw bank
 • Overeenkomst + automatische incasso digitaal ondertekenen

Zodra de bestelling is goedgekeurd wordt de bestelling door Lease-je-Scooter.nl in behandeling genomen. Wilt u afrekenen met gespreid betalen, kies dan voor SprayPay bij betaalmethode.

Rekenvoorbeeld - Gespreid betalen
Bedrag Looptijd in maanden Vaste rente Bedrag per maand Totaal bedrag
€ 2195
12 10% € 192,55 € 2310,54
€ 2195
18 10% € 131,35
€ 2364,28
€ 2195
24 10% € 100,84
€ 2420,12
€ 2195
36 10% € 70,37 € 2533,38
€ 2195 48 10% € 55,69 € 2672,95
€ 2195
60 10% € 46,64 € 2798,63
Hoe kom ik in aanmerking voor gespreid betalen?

Gespreid betalen via SprayPay is mogelijk voor Nederlanders die in het bezit zijn van een Nederlandse bankrekening. Iedereen kan gespreid betalen aanvragen, maar de aanvraag wordt niet altijd goedgekeurd. Op basis van een aantal vragen over je financiële situatie en een BKR toetsing wordt je aanvraag beoordeeld door SprayPay. Aan de hand van deze gegevens wordt er bepaald of je aanvraag wordt goedgekeurd.

Kan ik mijn bestelling retourneren of annuleren?

Zodra SprayPay een bevestiging heeft ontvangen dat de bestelling is geannuleerd of volledig geretourneerd, vervalt de overeenkomst. Je bent SprayPay dus geen geld meer verschuldigd. Als je slechts een deel van je bestelling wilt annuleren of retourneren, wordt dit verrekend met het openstaande bedrag en wordt je maandbedrag automatisch aangepast.

Heeft het invloed op mijn BKR-registratie?

Een overeenkomst met SprayPay wordt altijd geregistreerd bij het BKR. Zolang alle maandelijkse termijnen op tijd worden betaald, heeft dit geen negatieve invloed op je BKR-registratie. Wanneer je meer dan twee maanden niet aan de betalingsverplichting hebt voldaan, is SprayPay verplicht om dit door te geven aan het BKR. Dit kan wel gevolgen hebben voor toekomstige overeenkomsten.

Hoeveel rente moet ik betalen?

SprayPay hanteert een rentepercentage van 10%. Stel jij wil graag een aankoopbedrag van €500,- gespreid betalen dan betaal je ongeveer € 2,- aan rente per maand op basis van 12 maanden. SprayPay biedt een aflopend krediet aan. Er wordt dus alleen rente betaald over het openstaande bedrag.

Kan ik ook zakelijke orders betalen met SprayPay?

Betalingen via SprayPay zijn alleen mogelijk voor consumenten, het is niet mogelijk om en zakelijke order te betalen via SprayPay. Wil je je zakelijke order leasen?

Hallo, waarmee kunnen we je helpen?
Een moment geduld aub..