Geld lenen kost geld
Ruime keus en scherpe prijzen
Lease vanaf € 29 per maand
Snelle levering in Nederland
Drie termijnbetalingen tegen 0% rente

PRIVACY STATEMENT

Central Scooters B.V. (hierna: “Lease-je-Scooter.nl” of “wij”) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Als Lease-je-Scooter.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Contactgegevens
Central Scooters B.V. (Lease-je-Scooter.nl)
Vaartweg 11a
4905 BK Oosterhout (NB)
www.lease-je-scooter.nl
info@lease-je-scooter.nl
085-4865710

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u bij ons een scooter aanvraagt via de website, of ander kanaal, telefonisch contact met ons opneemt of een overeenkomst met ons aangaat. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voornaam en achternaam
– Telefoonnummer
– Adres
– E-mailadres
– Geboorte datum
– Gegevens paspoort/ID kaart
– Financiële gegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Daarnaast verwerkt Lease-je-Scooter.nl in het kader van de uitvoering een overeenkomst met jou of het verlenen van een dienst aan jou de volgende gegevens die als persoonsgegevens kunnen kwalificeren:
- chassisnummer en model van jouw voertuig;
- technische gegevens over jouw voertuig;
- kenteken van jouw voertuig;
- onderhoudshistorie van jouw voertuig;
- eigendomshistorie van jouw voertuig (tenaamstellingsgegevens);
- andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst.
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lease-je-Scooter.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,  deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren

Doeleinden van de informatie
De persoonlijke informatie wordt door Lease-je-Scooter.nl verzamelt om ondersteuning te kunnen verlenen bij het aanvragen van lease van een scooter, als vrijgesteld bemiddelaar van SprayPay, alsmede om te kunnen bemiddelen in het totstandkomen van een overeenkomst tussen de gebruiker van de website en SprayPay gevestigd en kantoorhoudende aan de Markt 15 te (3621 AB) Breukelen, ten aanzien van een lease van een scooter. Daarnaast kunnen we de informatie die u geeft gebruiken om uw reservering te bevestigen en u nieuwsbrieven toe te sturen of uit te nodigen voor het geven van een beoordeling van de aangevraagde lease via Lease-je-Scooter.nl.

Lease-je-Scooter.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag.

Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke en aanverwante financiële dienstverlener, onder meer voor commerciële doeleinden [grondslag: 2, 5].
Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling [grondslag: 2, 5].
Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening, het afhandelen van klachten en verzoeken [grondslag: 2, 3, 4 of 5].
Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie om proactief contact met gebruikers op te nemen in het kader van voertuiggebreken of -storingen of om serviceafspraken te plannen inclusief het mogelijk maken van mobiliteitsservices [grondslag: 2 of 5].
Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren [grondslag: 5].
Het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma [grondslag: 1 of 5].
Jou benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. Je hebt daarbij altijd de mogelijkheid om je hiervoor af te melden door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze je dit kan doen [grondslag: 1 of 5].
Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 5].
Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten [grondslag: 5].
Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie [grondslag: 1 of 5].
Het organiseren van evenementen voor data-analysedoeleinden om producten of diensten te kunnen verbeteren of ontwikkelen, waarbij deelnemers van deze evenementen werken met persoonsgegevens in (pseudo)anonieme vorm - niet direct herleidbaar naar jou als natuurlijk persoon-, voor zover toegestaan onder toepasselijk recht [grondslag: 5].
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 3, 4 of 5].
Het verbeteren van datakwaliteit met behulp van adresvalidatie-technieken [grondslag: 5].
Het koppelen en analyseren van cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 1 of 5].
Het op naam zetten van een voertuig. Hierbij kunnen wij jou vragen je te identificeren met een geldig legitimatiebewijs en/of wanneer noodzakelijk maken wij een afgeschermd kopie van jouw rijbewijs of identiteitskaart/paspoort. [grondslag: 2, 3].
Het exporteren van een voertuig. Hierbij kunnen wij jou vragen je te identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Noodzakelijke gegevens worden indien nodig en/of vereist door de belastingdienst en/of RDW overgenomen bij de identificatie en verificatie. [grondslag: 2, 3].
Uw persoonsgegevens worden door Lease-je-Scooter.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Lease-je-Scooter.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Cookies
Wat zijn cookies en waarom worden ze gebruikt?
Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verbeteren en de bezoeker van de website meer service bieden. Een van die technieken is het gebruik van cookies, dat wordt gebruikt door websitehouders of door derde partijen (zoals adverteerders) die communiceren via de website die jij bezoekt. Het gebruik van cookies is veilig. Met de informatie die door cookies wordt opgeslagen kan er geen tot een persoon herleidbaar profiel worden opgebouwd. Cookies slaan namelijk geen persoonlijke informatie op, zoals e-mailadres of telefoonnummer. Daardoor kunnen cookies ook niet gebruikt worden voor e-mail en telemarketing acties. Wij vinden het belangrijk dat de gebruikers van Lease-je-Scooter.nl op de hoogte zijn welke cookies worden ingezet en met welke doeleinden deze worden gebruikt. Het waarborgen van de privacy en de gebruiksvriendelijkheid van de website zijn daarbij de belangrijkste doelen. Lees hieronder meer over de verschillende typen cookies die worden gebruikt op Lease-je-Scooter.nl.

Cookies die er voor zorgen dat Lease-je-Scooter.nl naar behoren functioneert
De websites van Central Scootesr B.V. gebruiken cookies om er voor te zorgen dat onze websites op de juiste manier worden getoond en naar behoren werken. Zo worden cookies gebruikt voor:
- Het uitlezen van browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven.
- Het opsporen van misbruik van onze website en diensten.
- Voor de mogelijkheid een waardering te geven op de verschillende reisgids artikelen wordt gebruik gemaakt van het IP-adres. Dit is slechts ter beveiliging om iedere gebruiker slechts eenmaal te kunnen laten stemmen.

Cookies voor analyse doeleinden
Een analyse cookie verzamelt informatie over hoe een bezoeker een website gebruikt. Om te bepalen welke onderdelen van Lease-je-Scooter.nl het meest interessant is voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van Google Analytics. Bijvoorbeeld welke pagina het meest wordt bezocht en waar foutmeldingen komen. Het doel van dit type cookie is om de aanbieder van de website inzicht te geven in de wijze waarop de website functioneert, hoe hij deze kan verbeteren. Deze cookie draagt daarmee ook bij aan het gebruiksgemak van bezoekers. Daarnaast rapporteert Central Scooters B.V. over de prestaties van de verschillende websites en derden op deze websites. Daarvoor zijn deze webstatistieken noodzakelijk. De statistieken en overige rapportages worden niet herleid naar personen.

Er worden cookies gebruikt voor:
- Het bijhouden van het aantal bezoekers op de verschillende webpagina’s.
- Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op de verschillende pagina’s.
- De verschillende navigatie paden die gebruikers volgen.
- Beoordelen welke delen van de website aanpassing behoeven en optimaliseren van de website.

Wat kan ik doen als ik (bepaalde) cookies niet wil?
Als je helemaal niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kun je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt als er cookies geplaatst worden of zodat cookies volledig worden geweigerd. Dat gaat heel eenvoudig. Ga daarvoor naar de help functie van je browser. Let op: je moet voor elke browser en computer die je gebruikt deze instellingen apart aanpassen. Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
– Alle personen die namens Lease-je-Scooter.nl van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan gerust contact met ons op.
  • Ruim 5000+ scooters op voorraad
  • Binnen 15 minuten duidelijkheid over je aanvraag
  • Rijklaar thuisbezorgd incl. accessoires

Algemene voorwaarden Cookies Disclaimer Privacy

© 2024 - Lease-Je-Scooter.nl
Gespreid betalen met SprayPay

Met SprayPay – Gespreid betalen is het mogelijk om uw bestelling in 12,18, 24, 36, 48 of 60 maandelijkse termijnen te betalen. Wilt u eerder of extra aflossen? Dit kan altijd boetevrij. U heeft dus grip op de looptijd. Gespreid betalen is bij Lease-je-Scooter.nl mogelijk vanaf €250,- en tot €10.000,-.

De voordelen van SprayPay:
  • Geen éénmalige hoge uitgave
  • Extra of eerder aflossen is 100% boetevrij
  • Na 30 dagen wordt het eerste termijn geïncasseerd
Om gebruik te maken van de betaalmethode SprayPay dient u de volgende stappen te doorlopen:
  • Inkomens- en lastentoets
  • IDIN identificatie via uw bank
  • Overeenkomst + automatische incasso digitaal ondertekenen

Zodra de bestelling is goedgekeurd wordt de bestelling door Lease-je-Scooter.nl in behandeling genomen. Wilt u afrekenen met gespreid betalen, kies dan voor SprayPay bij betaalmethode.

Rekenvoorbeeld - Gespreid betalen
Bedrag Looptijd in maanden Vaste rente Bedrag per maand Totaal bedrag
€ 2195
12 10% € 192,55 € 2310,54
€ 2195
18 10% € 131,35
€ 2364,28
€ 2195
24 10% € 100,84
€ 2420,12
€ 2195
36 10% € 70,37 € 2533,38
€ 2195 48 10% € 55,69 € 2672,95
€ 2195
60 10% € 46,64 € 2798,63
Hoe kom ik in aanmerking voor gespreid betalen?

Gespreid betalen via SprayPay is mogelijk voor Nederlanders die in het bezit zijn van een Nederlandse bankrekening. Iedereen kan gespreid betalen aanvragen, maar de aanvraag wordt niet altijd goedgekeurd. Op basis van een aantal vragen over je financiële situatie en een BKR toetsing wordt je aanvraag beoordeeld door SprayPay. Aan de hand van deze gegevens wordt er bepaald of je aanvraag wordt goedgekeurd.

Kan ik mijn bestelling retourneren of annuleren?

Zodra SprayPay een bevestiging heeft ontvangen dat de bestelling is geannuleerd of volledig geretourneerd, vervalt de overeenkomst. Je bent SprayPay dus geen geld meer verschuldigd. Als je slechts een deel van je bestelling wilt annuleren of retourneren, wordt dit verrekend met het openstaande bedrag en wordt je maandbedrag automatisch aangepast.

Heeft het invloed op mijn BKR-registratie?

Een overeenkomst met SprayPay wordt altijd geregistreerd bij het BKR. Zolang alle maandelijkse termijnen op tijd worden betaald, heeft dit geen negatieve invloed op je BKR-registratie. Wanneer je meer dan twee maanden niet aan de betalingsverplichting hebt voldaan, is SprayPay verplicht om dit door te geven aan het BKR. Dit kan wel gevolgen hebben voor toekomstige overeenkomsten.

Hoeveel rente moet ik betalen?

SprayPay hanteert een rentepercentage van 10%. Stel jij wil graag een aankoopbedrag van €500,- gespreid betalen dan betaal je ongeveer € 2,- aan rente per maand op basis van 12 maanden. SprayPay biedt een aflopend krediet aan. Er wordt dus alleen rente betaald over het openstaande bedrag.

Kan ik ook zakelijke orders betalen met SprayPay?

Betalingen via SprayPay zijn alleen mogelijk voor consumenten, het is niet mogelijk om en zakelijke order te betalen via SprayPay. Wil je je zakelijke order leasen?

Hallo, waarmee kunnen we je helpen?
Een moment geduld aub..